4 november 1866
Vleeschhouwer met oog in slagtershaak.
8 april 1894 
Brutale dievenbende opgespoord
1 januari 1867
De beste wensen
25 augustus 1880
Vroedvrouw gevraagd in Ruinen
6 augustus 1811
Benoeming van de 1e burgemeester van Ruinen (Canton Hoogeveen) na de Franse overheersing, dhr. W.Noordhuis
21 augustus 1812
Vacature schoolonderwyzer, koster en voorzanger bij de Hervormde Gemeente te Ruinen
13 augustus 1816 (Nederlandsche Staatscourant)
Eigenaar/eigenaren gezocht van de met 2 paarden bespannen wagen, aangetroffen op de weg tussen Echten en Ruinen
08 november 1816
Huis te Ruinen in de verkoop op voordeelige conditiƫn.
21 september 1825
Geboorte in Ruinen
22 augustus 1828
Ds.Ansingh blijft in Ruinen en bedankt voor het beroep van Andijk (Noord-Holland)
30 september 1828
Pokziekte onder schapen in Drenthe w.o. in de gemeente Ruinen. Vervoersverbod - verkoopverbod - verbod veemarkten.
10 augustus 1830
Dochter voor de dominee Ruinen
24 september 1832
Geen buitenstaanders op de Ruiner Herfstmarkt
December 1834
Verkoop achtkante koornwindmolen met bijbehoorend moolenaarshuis, toebehoorende aan J.J.Rumph.
8 juni 1835
Benoeming tot burgemeester en secretaris der gemeente Ruinen.
31 augustus 1835
Aanbesteding werkzaamheden aan de Mariakerk in Ruinen
27 januari 1840
School omvergeblazen door de storm. Jongen (11) komt om het leven. 29 personen gewond.
Februari 1841
Verdachte opgepakt voor het doden van schapen en het roven van vachten.
11 mei 1841
Stormschade in Ruinen
20 september 1860
Vacature in Ansen voor een hulponderwijzer
1857
Vacature diaconie - armhuis Ruinen
December 1850
Zelfmoord middels ophanging aan dennenboompje
3 januari 1866
Dagelijksche Postwagen Onderneming
Februari en maart 1885
Een bijna gerechtelijke dwaling. Niet de eerder aangehouden A.Wever uit Ruinen blijkt schuldig te zijn aan de moord op Jan Lefferts Mulder uit Ansen, maar de 26-jarige Jans Bruins.
Januari 1850
Je bent 9 jaar en pikt wat geld
1 oktober 1868
Herhaalde oproep: Wie mist een koe
1 oktober 1899
Gestikt in een moddersloot. Lijk gevonden door melkmenner Knol
13 december 1862
Veiling van 6 zitplaatsen in de kerk en diverse panden rond de Brink
11 oktober 1850
Rumoer in Ruinen, waarbij Jan Klokke uit Dwingelo op eene vreeselijke wijze aan den hals en in het gezicht is gesneden.
30 oktober 1863
Rattekruid in de pannekoeken
12 oktober 1858
Oproep erfgenamen
8 december 1841
Overlijden Dido Cecilia van Holthe tot Echten.
5 maart 1842
Mededeling stremming brug over de Kraak.
14 oktober 1842
Vacatures onderwijzer in Ansen en ondermeester in de hoofdschool in Ruinen
Maart 1846
Echtscheiding: Uithoofde van eene bepaalde oorzaak
7 augustus 1846
Overleden koopman uit Ruinen aangetroffen bij Hardenberg
31 oktober 1846
Bericht van overlijden van de 21-jarige Arend Steenbergen Haveman
15 oktober 1847
Rectificatie datum najaarsmarkt Ruinen
En wat werd er aangebracht op die najaarsmarkt :
3 oktober 1848
Longziekte in stal te Echten
29 september 1848
Bericht burgemeester: Twee jongbeesten aangetroffen
19 januari 1849
Het inslaan van glazen bij den burgemeester, den schoolmeester en bij den Rijksontvanger
26 januari 1849
Eervol ontslag veldwachter Ruinen.
25 april 1849
Ongeregeldheden in Ruinen
4 juni 1849
Policiebijstand wegens baldadigheden in Ruinen
9 maart 1850
Betreurenswaardig ongeluk
21 maart 1850
Jongeling overleden ten gevolge van slagen
20 juli 1850
Zelfmoord door ophanging
3 december 1850
Gansche koppels zwanen waargenomen - Vorst voorspeld
3 december 1850
Veroordelingen voor: toebrengen van slagen /aangrijpen van de veldwachter/toebrengen van stooten en laster
26 mei 1851
Onder curatelestelling op eigen verzoek.
Per 1 julij 1851
Aanvang postbodeloop en plaatsing van brievenbussen
Augustus 1851
Dolle hond doodgeschoten
Oktober 1851
Bijenzwermen in oktober nog aan het winnen:
Denkelijk van de bloeiknopjes van de spurrie
27 oktober 1851
Brandstichting in het huis haars meesters.
Eis: Verworging op het schavot tot de dood er op volgt.
Januari 1852
Beleediging van den veldwachter
17 maart 1852
Brand in de woning van Jan Luchies Nijzing op Anholt
30 maart 1852
Maken ingezetenen van het gehucht Ansen zich schuldig aan smokkelarij van den accijns op het geslagt ?
19 juni 1852
Pokken in Echten
18 juli 1852
Liefdeloze zoon uit Borger dumpt zijn vader in Ruinen
24 augustus 1852
Let op wat je gebruikt bij een aandoening of kwaal
23 augustus 1852
En wat vond den landbouwer Klein
8 september 1852
Geit overleden
17 september 1852
Vrouw veroordeeld voor verbrijzelen arm van 17-jarige.
20 oktober 1852
Droevig ongeval: Dienstmeid valt op dorschvloer
31 oktober 1852
Men hoede zich voor onvoorzigtige klagten
23 november 1852
Aankondiging publieke verkooping oud gemeentehuis aan de Hoofdstraat
1 december 1852
Weldoener Koop Tissingh in Ansen
21 december 1852
Te huur: Koopmansbehuizing in de Kom dezer plaats
13 januari 1853
Baldadigheid ten koste van den onderwijzer
30 januari 1853
Pruisisch gezin uit een hol gehaald en over de grens gezet.
31 oktober 1853
Dat wordt een knalfeest !
13 mei 1854
Deel van de kerktoren Ruinen ingestort
en 22 augustus 1854
13 oktober 1855
Ongeval met vuurwapen in de Herberg van H.Kreulen.
8 augustus 1856
Aankondiging eisch tot scheiding van goederen.
20 september 1856
Aanhoudingen in Echten, beleediging - mishandeling dienstmeid
Vervolg
10 september 1857
Vergunning tot jagen voor 't geheele saizoen
23 november 1857
Schietpartij in Pesse, spinnewiel beschadigd.
11 maart 1858
Vacature bakkersknecht
15 mei 1858
Vervoer van eijeren door de burgemeester
15 december 1858
Wethouder aangevallen in Ruinen
10 maart 1859
Droevig voorval
13 augustus 1859
Beslissing over komst hoofdonderwijzer
en het is geworden
27 oktober 1859
Ingezonden stuk betreffende straatschenderij
1 december 1859
Dode vrouw aangetroffen bij Anholt
Maart 1860
Jacobus Staal aangehouden in Zuidwolde
April 1860
Treurige feestdagen in Ruinen
15 augustus 1868
Overlijden Hendrik Coelingh
Maart 1869
Te huur aangeboden
Januari 1868
Compensatie onteigening perceelen
Januari 1878
Ongehoorde misdaad in Ruinen
Januari 1891
Rijksveldwachter Wieringa door hoofd geschoten
De Jaren 1800 - 1900
N

O

S

T

A

L

G

I

E
2 december 1800  - 
Huis te Ansen in de verkoop
27 augustus 1864
Militaire magt grijpt in in Ruinen
10 oktober 1864
Weigerachtige kerkenraad Ruinen
17 oktober 1864
25 oktober 1866
Stemadvies/verzoek
21 mei 1870
Dolle hond in Echten doodgeschoten
Ruinen ALERT