Oktober 1937.
Gemeente-veldwachter Wieringa meende, dat i.v.m. eventualiteiten begonnen moest worden met het beschikbaar stellen van schuilplaatsen voor weggebruikers die gebruik maken van de weg Meppel-Ruinerwold-Ruinen en verder in geval er aanvallen vanuit de lucht zouden plaatsvinden. De foto geeft een kijkje in de schuilplaats bij Ruinen met rechts aan de muur een accu, die voor licht moest zorgen
Zaterdag 22 september 1934
werd de weg Meppel - Beilen, via Ruinen en Ruinerwold officieel geopend door de commissaris der Koningin in Drenthe Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
31 augustus 1936.
Hij moest nog 4 maanden "zitten"
18 september 1936
Aan den dood ontsnapt.
21 september 1936
Met den schrik vrij
24 september 1936
Verduistering fiets
September 1936
Klappen van de veldwachter
Zaterdag 16 juli 1938
Overlijden oud-burgemeester
29 mei 1931
Zware brand te Ruinen. Drie woningen in asch gelegd.
Oktober 1936
Extra uitkering inwoners Ruinen
Op de Winterspelen van 1936 in Garmisch-Partenkirchen was prinses Juliana aanwezig. Niet alleen om de sport, maar ook om achter de schermen kennis te maken met Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Dit mondde uit in een verloving met een ongekend gevolg voor inwoners van Ruinen.
Oktober 1936:
Val door ruit
November 1936 :
Een "pietluttige" overtreding v.d. Arbeidswet
Januari 1937.
Steekpartij bij burenruzie
22 januari 1937
Paardenmonstering bij café Hees
Januari 1937
Criminaliteit viert hoogtij.
Februari 1937.
Voorbereiding op eventuele luchtaanvallen.
Februari 1937
Goochelaar bij café Hees
september 1938:
Over wapperende driekleur en kruiwagen rijden voor paren.
10 juli 1938
IJscokarretje zonder verlichting
Donderdag 3 november 1938
Donderdag 3 november 1938 is het vijftig jaar geleden, dat de toenmalige ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de Gemeente Ruinen, de heer J.Bruins, Albert Smid en Jantje Smid - Warnders in den echt verbond. De echtelieden zijn beide in alles nog zeer flink en hebben hun geheele huwelijk in Eursinge gewoond, in de eerste jaren op een huurboerderij van de familie Dekker, later op hun eigen bedrijf. Het zal het jubileerende echtpaar zeker niet aan belangstelling ontbreken en bij de vele gelukwenschen voegen we gaarne de onze.
16 november 1938:
Chef-kok bedreigd bij centrale werkverschaffing.
3 augustus1938 :
Jan beslecht burenruzie met kinderschopje
.
Januari 1939
Van 8 meter hoogte naar beneden gestort
Januari 1939.
En toen kreeg Jan de W., de destijds 18 jarige smid uit Ruinen op de Woldstraat in Meppel, geen voorrang van een van links, vanaf de Ceintuurbaan komende personenauto. In deze auto bevond zich het 2e Kamerlid van Houten, die op weg was naar het station. Jan de W werd van zijn motor geslingerd en kwam op een 6-tal meters afstand, juist langs de groote lichtmast en over de vluchtheuvel heen,hevig bloedend aan het hoofd, op den weg terecht. Dr. Karsdorp was snel ter plaatse en liet de W. naar het ziekenhuis overbengen. Op den foto de situatie na het ongeval.
Januari 1939
Waschketel voor auto gegooid.
Dinsdag 21 februari 1939
Eerste openbare uitvoering van gymnastiekvereniging DOO uit Ruinen (in café Hees)
Landbouwtentoonstelling in juni 1939 in Ruinen
"Leve de landbouw" een opschrift bij café Hees bij den ingang van het vriendelijke Drentsche dorp Ruinen, gaf hedenmorgen vroeg reeds aan in welk teeken de dag van vandaag stond: Kieskring IV van het Drentsch Landbouw Genootschap hield zijn jaarlijksche tentoonstelling, in aanwezigheid van o.m.de burgemeester van Ruinen, jhr. A.W. van Holthe tot Echten.
Juni 1939. Zij vroegen om brood maar.....
De werkkampen in onze contreien waren vaak onderwerp van gesprek/geklaag. Ging het niet om de inrichting of ongezonde vochtigheid, dan waren er wel andere zaken die tot onrust leidde, zoals in onderstaand geval, waar het eten in kamp Ruinen bij de tewerkgestelden uit Amsterdam niet echt de goedkeuring kon wegdragen.
Juli 1939
Klaas deelde een oorvijg uit maar....
.
Maandag 24 juli 1939
Verhuur van de jacht in Boschwachterij Ruinen
7 augustus 1939
Op zaterdag 5 augustus 1939 werd Prinses Irene geboren. In Ruinen (Echten) werden wij 2 dagen later wel op een heel bijzondere wijze hiervan in kennis gesteld.
September 1939
Over gedorscht koren en weckflessen
.
November 1939
Huize Dickninge, het fraaie buitenverblijf van Baron G.W.de Vos van Steenwijk in de gemeente De Wijk, dat vrijwel doorlopend leegstaat en gelegen is temidden van "heerlijke bosschen met mooie, eeuwenoude boomen en begrensd door vruchtbare bouwlanden nabij het Reestdal " wordt in een samenwerkingsverband van zeven gemeentebesturen in Zuid-west Drenthe ( De Wijk, Ruinerwold, Ruinen, Diever, Havelte, Nijeveen en Meppel) ingericht als ziekenhuis ten behoeve van de luchtbescherming.
Vanaf 1938 werkkampen in Ruinen en Echten.
Barakken die dienden om werklozen, afkomstig uit de Randstad, met name uit Amsterdam en Rotterdam, onder te brengen, die te werk werden gesteld in deze omgeving om door de staat aangekochte (heide)grond te ontginnen. Maar of de omstandigheden in die kampen nou zo ideaal waren.......
Later werden de kampen gebruikt voor de opvang van joden.
5 december 1939
Vreemde vondst in Ruinen: Broek en colbert opgevischt
15 december 1939
Met je paard op een fietspad
1 juni 1931
Vier perceelen in de asch in Ruinen
Oktober 1931
Meester Sikkens met pensioen
30 april 1932
Opheffing laatste tollen in de weg Meppel- Ruinerwold - Ruinen - Beilen - Assen
December 1936
En ze komen waarschijnlijk ook niet meer
31 oktober 1936
Met hoofdwond en ontvellingen naar een bruiloft.
 
 
18 augustus 1932.
Vijf kinderen overleden. Den juisten aard van de ziekte weet men niet
.
5 december 1933
In Het Volk, dagblad voor de arbeiderspartij stond een artikel waaruit blijkt dat de huidige Westerstraat kennelijk al heel lang een toegangsweg of doorgaande route is geweest. Gebruikt door de oude monniken? De Spaanse troepen in de 80-jarige oorlog ?
1 Augustus 1933
Den bestuurder uit Ansen kwam met de schrik vrij
Vrijdag 18 oktober 1935
De totaal vernielde truck met den nagenoeg onbeschadigden aanhangwagen van den vrachtautodienst Wildervank-Groningen-Amsterdam na de botsing bij Ruinen, waardoor twee inzittenden werden gewond. De derde bleef ongedeerd
.
Woensdag 6 april 1932
Een autobus van de onderneming, die den dienst onderhoudt tusschen Dwingelo en Ruinen, slipte in een bocht van den weg nabij Ruinen en reed te pletter tegen een boom. Een persoon werd gedood, en enkelen gewond. Zij liepen snijwonden op. Het betrof hier een autobus van L.Lambers Ezn.uit Meppel, bestuurd door dhr.Schieving. Degene die op slag werd gedood was aannemer/timmerman G.Kiers, die door de voorruit werd geslingerd.
Afbeeldingen 1938 en 1940.
Halte Echten, gelegen op de spoorlijn Groningen - Meppel. Geopend op 1 mei 1870 en gesloten op 15 mei 1934
.
7 januari 1933 - Te huur gevraagd in Echten
8 januari 1933 - Verslag Ruinen - Old Forward
De Jaren 1930 - 1940
Ruinen ALERT