December 1942 - Diefstal vet
April 1949 - Bouwen zonder vergunning
April 1945 - Proclamatie
                                           Januari 1941
De vorst veroorzaakt grooten overlast in Echten,waar een stroomduiker door grondijs verstopt raakte met een overstrooming als gevolg. De molen is temidden van een ijsvlakte komen te staan en een andere ondergeloopen weg waarop het met een kruiwagen moeilijk manoeuvreeren is
December 1941 - Kunst naar Kracht bestaat 20 jaar.
November 1946 wordt de doodstraf geëist tegen Ruunder.
                             Maart 1940
Mededeling van de Nederlandsche Spoorwegen
Maart 1940
Mishandeling: Geen idee waar ik hem geraakt heb
April 1940
Vergoeding hooivordering
April 1940
Beleediging
Juni 1940
Meester Weide verlaat Ansen
10 april 1940
Eertijds vijanden, nu vrienden
17 augustus 1940
Etgarde - etgaar: nagras of tweede snee
Oktober 1940
Van bloembollen, varkenspest en een brandbom
                                    24 januari 1941.
     Gezamenlijke waarschuwing van de burgemeesters
Januari 1941
Verdachte was afkomstig uit Kremboong, nabij Hoogeveen, destijds behorend tot de gemeente Ruinen. (In het kader van de werkverruiming was daar in 1941 Kamp Kremboong ontstaan, dat vanaf januari 1942 nog slechts door, met name uit Amsterdam afkomstige Joden, werd gebruikt.)
Maart 1941
Roodvonk en Winterhulp in Ruinen (maart 1941)
Winterhulp Nederland, een omstreden stichting, opgericht in oktober 1940 door de Duitsers voor de minder bedeelden onder de bevolking die een extraatje tijdens de barre winter wel konden gebruiken, want onder het Nationaal-Socialisme kon en mocht vanzelf niemand het slecht hebben.
Mei 1941 - Openingstijden Spaarbank Ruinen
5 juni 1941
"Och, jonge, da's veul te veule "
1 juli 1941
Schouw waterleidingen
15 augustus 1941
Van een varken en een vechtpartij
20 oktober 1941
Inbraak bij winkel van K.de Roo in Ruinen
22 januari 1942
Let op: Gebruik niet teveel op straffe van afsluiting
23 januari 1942
Melkritten in de aanbieding
Juli 1942
De smederij was gevestigd aan de Westerstraat in Ruinen. Smederijen hadden vroeger veel werk te verzetten, vooral op het terrein van het hoefsmeden en de wagenmakerij. Zou ook nog kunnen zijn dat het hier gaat om de smederij in Echten, destijds vallend onder Ruinen en waar de smid ook H.Nijstad heette.
21 juli 1942
In de periode waarin een gezin slechts 1/2 ons vet per 4 weken ontving, werden dit soort zaken stevig aangepakt.
24 augustus 1942
Broederliefde
10 september 1942
Konijnen doodgeslagen op Armweide
Zondag 11 op maandag 12 oktober 1942
Inbraak Coöp. Zuivelfabriek in Ruinen
30 december 1942
Die hadden echt goede voornemens voor het nieuwe jaar
11 februari 1943
Verkoop woon- en winkelpand Smeestraat
16 april 1943
De "rooie" was boos
16 juli 1943
Overleden aan paratyphus door onrein water
13 december 1943
Koeien doen zich tegoed aan 50kg.rogge
28 december 1943
Diefstal konijnen. Info:0900-8844 of bel misdaad anoniem
31 december 1943
Cabaret in Ansen
3 februari 1944
Aanhouding in Ruinen
Maart 1944
Risico van het vrijen in Ruinen
25 april 1944
Uitvoering Kunst naar Kracht
12 augustus 1944
Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten
Augustus 1944
Jongen bewerkt projectiel met een mes
1946
Bedreiging aardappeloogst vanwege invasie coloradokever in o.m.Ruinen
1 januari 1945
Inwoners gemeente Ruinen per 1 januari 1945
23 mei 1945
Wist u dat :
Mei 1945
Vacature in Ruinen
19 juni 1945
Svp uw ledige flesschen inleveren.
10 april 1946
10 januari 1948
BRAVO !!
17 februari 1948
Problemen Groene Kruis en een Leeraar Hoefsmid in Ruinen
21 april 1949
Gemeente Ruinen kreeg straf van de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Absoluut ontoelaatbaar, zei de minister. En waar draaide het om. Een houten huisje dat door een timmerman uit Ruinen werd gebouwd als woonruimte voor zijn zoon.
zaterdag 16 juli 1949.
In de Provinciale Drentsche en Asser courant van zaterdag 16 juli 1949. Tekening met zicht op de achterzijde van de Mariakerk
augustus1949
Wankele toestand van koepel en spits. En zo zag Luning er toen uit gezien vanuit de Smeestraat
4 april 1945
Melkvervoer Ruinen
13 maart 1941
Bekendmaking Gemeente Ruinen
29 augustus 1941
Een groote NSB-vergadering in café Bisschop in Ruinen.
5 oktober 1940.
Brandstoffennood op school.
30 mei 1940
Gemeente Ruinen doet aan arbeidsbemiddeling.
Januari 1940 
Venterskar gekraakt
.
December 1941.
Ook tijdens de oorlog ging het amusement gewoon door. Een tweetal optredens van illusionist prof.Melachini in Ruinen, later optredend onder de naam Martolini. Eigen naam: Jan Oebele Schreur, afkomstig uit Oldeberkoop. Hij trad veelal op tijdens door de NSB georganiseerde voorstellingen, waarbij de opbrengst ter beschikking werd gesteld aan Frontzorg. Frontzorg was een door de NSB in het leven geroepen instelling om pakketten, sigaretten en post naar het front te sturen ter intensivering van het contact tussen de NSB en Nederlandse vrijwilligers in Duitse krijgsdienst.
Maandag 1 juli 1940
De Landarbeiderswet van 1918 bood de mogelijkheid om aan landarbeiders op voordelige voorwaarden geld van het Rijk te lenen om een eigen woning te bouwen op een stuk grond, dat dan in de vrije tijd kon worden bewerkt. Dat wordt in onderstaand artikel bedoeld met "plaatsje". De Landarbeiderswet kon door een gemeentebestuur of door een vereniging worden uitgevoerd. In dit geval door het gemeentebestuur
.
Juli 1943
Aangezien herhaaldelijk misverstand blijkt te bestaan omtrent de vraag, wanneer een vergunning voor het vervoeren van turf noodig is, vestigt de directeur van het Rijkskolenbureau .de aandacht op het volgende: Elk vervoer van turf dient, met uitzondering van het vervoer door den handelaar naar zijn verbruikers, in zijn normaal afzetgebied gedekt te zijn door een door of namens het verkoopkantoor Fabrieksturf N.V., te Assen, afgegeven vervoervergunning. Het vervoer van turf van handelaar naar .handelaar moet dus eveneens door een vervoervergunning, afgegeven door of namens bovenbedoeld verkoopkantoor, gedekt zijn. Indien het vervoer van turf van verveners rechtstreeks naar verbruikers is toegestaan, is hiervoor ook een vervoervergunning vereischt. Met nadruk wordt er nog' de-aandacht op gevestigd, dat. zooals uit het bovenstaande volgt, ook voor het vervoer van aanmaakturf, bolsterturf, dariekluiten en dergelijke producten een vervoervergunning vereischt.
 
 
April 1942
Onderstaande foto uit april 1942 toont een landbouwer die voor zijn werkzaamheden ossen gebruikt i.p.v. paarden.
25 februari 1941
Diefstal kippen, waarvoor Willem W. uit Ruinen werd voorgeleid.
Ruinen ALERT