Wessel Hilberts Noordhuis 1811 - 1832

De eerste burgemeester (tevens secetaris) van Ruinen na de Franse overheersing: Wessel Hilberts Noordhuis geboren in Ruinen op  4 juli 1769 en overleden op 4 april 1850. Hieronder het bijvoegsel met zijn herbenoeming, samen met de overige leden van de gemeenteraad, per 26 augustus 1825.
Jonkheer Rudolph Arend van Holthe tot Echten 1832 - 1835

De heer Noordhuis werd per 24 januari 1832 opgevolgd door Jonkheer Rudolph Arend van Holthe tot Echten, geboren op 7 juli 1803 en overleden te Echten op 19 december 1875. In 1835 verliet van Holthe tot Echten Ruinen en werd,burgemeester van Hoogeveen. Dit zou van korte duur zijn want nog in hetzelfde jaar werd hij gekozen in de Provinciale Staten van Drenthe.
Jonkheer Mr.Hendrik Gerard van Holthe tot Echten 1835 - 1843

Als burgemeester van Ruinen werd per 4 juni 1835 benoemd Jonkheer Mr.Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, geboren 22 april 1810 en overleden 2 juli 1879 te Echten.Hij was de broer van de vorige burgemeester Rudolph Arend, volgde de Latijnsche en de Fransche school en behoorde bij "de eersten met prijzen beschonken" en promoveerde in 1834 op de Universiteit van Groningen ( rechten) .Toen dhr.Carstens, burgemeester van Hoogeveen, wegens aanstelling als notaris zijn functie neerlegde en deze vacant werd, werd hij opgevolgd door  de burgemeester/secretaris van Ruinen, ten gevolge waarvan in Ruinen in 1843 een vacature ontstond.
Lambertus Carsten 1844 - 1846

Lambertus Carsten, geboren 10 mei 1820 te Hoogeveen en overleden op 15 januari 1868 te Meppel Officieel met ingang van 2 januari 1844 werd L.Carsten benoemd tot burgemeester van Ruinen zoals uit onderstaand artikel blijkt. Per september 1846 vertrok L.Carsten uit Ruinen om de vacante burgemeestersfunktie te gaan vervullen in Hoogeveen.Op 15 januari 1868 overleed Lambertus Carstens.Jan Oldenbandringh 1846 tot 1865

Jan Oldenbandringh, geboren 5 november 1818/1822 te Oosterhesselen en overleden 22 april 1869 in Hoogeveen. Benoeming van de nieuwe burgervader en secretaris, aangekondigd 29 december 1846 en zijn herbenoeming per 15 maart 1852 en hoe mensen hem kwalificeerden. Dan wordt burgemeester J.Oldenbandringh per besluit van 18 september 1865 benoemd als burgemeester van Hoogeveen.
Diederi(c)k Theodorus Notten 1866 - 1877

Diederi(c)k Theodorus Notten, geboren 25 december 1804 te Groningen en overleden 12 november 1885 te 's Gravenhage. Gedurende zijn burgemeesterschap in Ruinen overleed een zoontje.
Jonkheer Hendrik Gerard van Holthe tot Echten 1877 - 1916

Jonkheer Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, geboren 13 januari 1852 te Assen en overleden 16 juli 1938 te Echten Benoeming door Zijne Majesteit blijkens artikel van 10 december 1877, de verlenging 27 november 1883 en nogmaals een verlenging per 7 december 1895. Eervol ontslag verleend aan de heer van Holthe van Echten als burgemeester bij Koninklijk Besluit per 1 december 1916 onder dankzegging voor de bewezen diensten
Jonkheer Anne Willem van Holthe tot Echten 1916 - 1945

Jonkheer Anne Willem van Holthe tot Echten, geboren 28 september 1884 te Echten en overleden 19 juli 1967 te Echten, Bij Koninklijk Besluit van oktober 1916 werd hij benoemd tot burgemeester, zijn installatie op 17 november 1916 en zijn herbenoeming per 3 oktober 1940. In verband met de gezondheidstoestand van de burgemeester van Ruinen, zal zijn functie, blijkens een artikel van 28 januari 1942 tijdelijk worden waargenomen door de burgemeester van Ruinerwold W.S.Gelinck.(foto Stichting Historie Ruinerwold)

Na de oorlog vond in Assen (1947) een proces plaats tegen een niet nader te noemen medewerker van de marechaussee, standplaats Ruinen, vanwege samenwerking met de bezetter. Bij dit proces bleek dat de oud-burgemeester A.W.van Holthe tot Echten tijdens de oorlog (een periode) heeft moeten onderduiken en dat een groot deel van persoonlijke eigendommen van de burgemeester bij de "foute" marechaussee thuis werd aangetroffen.
In het kader van Rechtsherstel Burgemeesters kreeg de in de oorlog noodgedwongen ondergedoken burgemeester A.W.van Holthe tot Echten eervol ontslag ( met terugwerkende kracht) per 1 november 1945. Hij overleed op woensdag 19 juli 1967
                                             Op enig moment werd als burgemeester van Ruinen een NSB-symphatisant benoemd:

Barend Henri Faddegon
De familie Faddegon was oorspronkelijk afkomstig uit Bussum. Barend Henri Faddegon richtte in 1937 een afdeling 't Gooi op van het Nationaal Jongeren Verbond, een ideële beweging tot heil van Vorstenhuis, Volk en Vaderland, waarvan hij voorzitter werd en mej.B.Knake, zijn latere echtgenote, als secretaresse werkzaam was
. Op 2 mei 1942 ontving Faddegon het eereteken Strijd en Offer, dat voor de 1e keer werd uitgereikt aan 300 NSB - "kameraden" in zijn functie als kringfunctionaris. Na dolle dinsdag ( 5 september 1944) vond de familie Faddegon het tijd worden om te vluchten uit 't Gooi, waarbij de echtgenote van Faddegon terecht kwam en zich veilig waande in een duits kamp, Lager Bremervörde, waar op 29 januari 1945 hun 7e kind ter wereld kwam. B.H.Faddegon was inmiddels, zoals uit onderstaande kennisgeving van geboorte blijkt naar Ruinen gekomen, waar hij burgemeester werd. Volgens zeggen zou hij de laatste periode van de oorlog door het verzet in bescherming zijn genomen vanwege het feit dat hij niet altijd voldeed aan de wensen van de bezetter. Faddegon overleed 1 maart 1969 op 61-jarige leeftijd.
Cornelis Adrianus Crena de Iongh 1946 - 1953

Cornelis Adrianus Crena de Iongh, geboren 8 augustus 1918 te Rotterdam en overleden 20 februari 2001 in Alkmaar. Met ingang van 4 mei 1946. Op 28 augustus 1953 werd afscheid genomen van de burgemeester. Officieel vertrek 1 september 1953
.
Jan Jacob Roeters van Lennep 1953 - 1967

Jan Jacob Roeters van Lennep, geboren 5 februari 1918 te Delft en overleden 15 september 2008 in Zutphen, zijn installatie in zaal Kuik, waar hij de voorzittershamer ontving van wethouder K.Luning, een muziek- en zangode voor de nieuwe burgervader vóór café Kuik en zijn vertrek in 1967 naar zijn nieuwe standplaats Zutphen.
Klaas de Boer 1967 - 1993

Mr.Klaas de Boer, geboren 20 september 1928 te Meppel. Burgemeester van 16 juli 1967 tot 1 oktober 1993. Hij overleed op 27 juni 2017.
Anne Meijer 1993 - 1998

Anne Meijer, geboren 25 juli 1948 in Tietjerksteradeel. Burgemeester van 1 november 1993 tot 1 januari 1998
Per 1 januari 1998 hield Ruinen wegens een gemeentelijke herindeling op te bestaan als zelfstandige gemeente en ging deeluitmaken van gemeente De Wolden. Anne Meijer werd burgemeester van de gemeente Westerveld.
Burgemeesters van Ruinen