Dienen in het leger van Napoleon
In december 1794 staken de Fransen (onder leiding van Pichegru) de bevroren Maas en Waal over en veroverden zij eerst Utrecht en Amsterdam, waarna ook de rest van Nederland door de Fransen werd ingenomen. Uiteraard bevonden zij zich ook in onze contreien De bezettingstroepen maakten, om maar even in Ruinen te blijven, gebruik van de toenmaals aan zuidzijde van de Mariakerk aangebouwde Catharinakapel ( Kapel des Heeren) om daar hun gevangenen in onder te brengen. En niet alleen dat maar na hun vertrek bleek dat er ook van de graftombe van "onze Jan van Ruinen" (Johan Stevensz. van Ruinen), die in genoemde kapel had gestaan, niets meer over was en dat de kapel, zoals te zien op een oude prent, rond 1835 in zijn geheel moest worden afgebroken. Maar dat terzijde.
Vele duizenden Nederlandse jongemannen hebben in de periode tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag gestreden in het leger van Napoleon  In eerste instantie kreeg eerst Limburg en later ook de rest van Nederland te maken met de dienstplicht, zoals deze al van kracht was in het Franse keizerrijk. Zodra jongens de leeftijd van twintig jaar bereikten, werden ze dienstplichtig. Of ze ook daadwerkelijk in het leger belandden, hing af van een aantal factoren. Wie te klein was of een te zwak gestel had, was niet geschikt. Daarnaast konden sommige jongens een beroep doen op een bijzondere regeling, omdat zij een oudere broer hadden die al in het leger diende, of de oudste zoon waren van een weduwe en bijdroegen aan haar levensonderhoud. Welgestelde personen konden een rempla├žant aantrekken, die tegen betaling de legerdienst voor hen overnam. De Hollandse regimenten vochten zonder uitzondering in Rusland. Officieel kende het Franse leger negen Nederlandse regimenten: het 123e, 124e, 125e en 126e linieregiment infanterie, het 33e regiment lichte infanterie, het 3e regiment grenadiers van de Keizerlijke Garde, volgens Napoleon La gloire de la Hollande, het 2e regiment lichte garde lansiers (rode lansiers), het 11e regiment huzaren en het 14e regiment kurassiers
Ook b.v.in Ruinen, Ruinerwold, Echten etc geboren personen ontkwamen hier niet aan. Het merendeel van degenen die onder Napoleon moesten dienen, zouden niet meer terugkomen en sneuvelden in de strijd of tengevolge van ontberingen.

Wellicht ook iemand uit uw voorgeslacht trof dit lot.
Jean Hendricks OOST
geboren te Ruinen op 10 februari 1793 als zoon van Hendrik Oost en Janna Zoorl.
Departement: Westereems,
Kanton: Hoogeveen
Stamboeknummer:12046
Ingedeeld bij het 8e Regiment Infanterie van Linie.

Lugges BOSMAN
geboren te Ruinen op 13 januari 1793 als zoon van Dirk Bosman en Evertje Wolters
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer: 12607
Ingedeeld bij het 14e Regiment Infanterie van Linie
Henry Steeg NOORDHUIS
geboren te Ruinen op 4 oktober 1790 als zoon van Bartel Simon Noordhuis en Gesina Hendriks
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer 5113
Ingedeeld bij het 33e Regiment Lichte Infanterie
Freerk Bischop OTTO
geboren te Ruinen op 18 juli 1790 als zoon van Geerd Otto Otto en Roeltje Jan Freriks
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer 4797
Ingedeeld bij het 33e Regiment Lichte Infanterie
Jacques LUCAS
geboren te Ruinen op 4 oktober 1790 als zoon van Albert Lucas en Hendrika Jans
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer 4795
Ingedeeld bij het 33e Regiment Lichte Infanterie
Jean REINDERT
geboren te Ruinen op 20 januari 1789 als zoon van Reindert Abbert Reindert en Grietje Jans
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer 1408
Ingedeeld bij het 11e Regiment Huzaren
Roelof THEUNIS
geboren te Ruinen op 15 september 1792 als zoon van Theunis Theunis en Hindrikjen Roelof
Kanton Hoogeveen
Stamboeknummer 1628
Ingedeeld bij het 14e Regiment Kurassiers
Jan Harms SLIM
geboren te Echten op 10 januari 1788 als zoon van Harm Pieters Slim en Cornelia Roelofs
Stamboeknummer 336
Ingedeeld bij het 87e Cohorte
Pauel Harms DUNNINK
geboren te Ruinerwold op 12 december 1790 als zoon van Herms Dunnink en Margie Pauels
Kanton Hasselt
Stamboeknummer 4524
Ingedeeld bij het 33e Regiment Lichte Infanterie
Jans Hilbert KOOPS
geboren te Ruinerwold op 12 oktober 1789 als zoon van Jan Koops en Geesje Freerks
Kanton Meppel
Stamboeknummer 371
Ingedeeld bij het 87e Cohorte
Lucas Egberts LUTEN (staat 2x vermeld)
geboren te Ruinerwold in 1791 als zoon van Egbert Luten en Woltertje Roelofs
Kanton Meppel
Stamboeknummer 2036 / 5245
Ingedeeld bij het 134e Regiment Infanterie van Linie/ 125e Regiment Infanterie van Linie
Jean-Charles Pichegru