Heideontginning 1941

In mei 1941 is men begonnen met het ontginnen van 100 ha. zeer oude heidegrond, teneinde dit gereed te maken voor de voedselvoorziening. De grond zou bijzonder geschikt zijn voor de verbouw van aardappelen en graangewassen.