Plaggenhutten in Ansen

        
juni 1991
Armoedig bouwsel, meestal op het veen. Deze uit hout en plaggen gebouwde woongelegenheid staat tevens symbool voor grote armoede Plaggenhutten worden meestal geassocieerd met de veengebieden in Zuidoost-Drenthe, waar ze zelfs vlak na WO II nog te vinden waren. Ze kwamen in de 19e en eerste helft van de 20e eeuw echter ook elders in Nederland voor. Het bouwsel bestond meestal uit houten planken, waarvan de kieren met allerlei materialen werden dichtgestopt. Het dak werd gefabriceerd van afgestoken plaggen. Meestal bestond de binnenruimte uit slechts één kamer waar het hele gezin leefde en sliep. Soms diende de ruimte ook als stal voor de geit. De hut werd verwarmd door een open (turf)vuur, waarbij een gat in het plafond dienst deed als schoorsteen. De hutten konden makkelijk afgebroken worden en elders weer opgebouwd. De hygiënische omstandigheden lieten ernstig te wensen over. In juni 1991 geleden vonden Elly en Bert van Zanten dat het ook anders kon.