Hondenpoep leidt vaak tot ergernissen van omwonenden.
Om overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente regels voor het uitlaten van honden.
Dit zijn ze:
 
- Binnen de bebouwde kom moet u uw hond altijd aanlijnen.
 
- Buiten de bebouwde kom mag uw hond los lopen op de openbare weg, maar alleen als u uw hond onder appèl houdt.
 
- Zorg ervoor dat uw huisdier andere dieren en mensen en het verkeer niet hindert.
 
- In agrarisch gebied is de toegang - met of zonder hond - verboden, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de grond.
 
- In recreatieve gebieden geeft de beheerder aan wat de regels zijn. Vaak moet de hond ook worden aangelijnd (bijvoorbeeld Klein Zwitserland en Echtense bos).
 
- Zorg er voor dat uw hond niet aanwezig is bij kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden, sportaccommodaties en andere door het gemeentebestuur aangewezen gebieden. (Deze zijn herkenbaar door een bordje 'verboden voor honden').

- Honden mogen niet poepen op plekken die (mede) voor voetgangers bestemd zijn, zoals voetpaden, parkeerplaatsen en pleinen. Uw hond kan hiervoor wel terecht op plaatsen waar geen mensen lopen, zoals bosschages en smalle groenstroken langs voetpaden.
 
- Bij  "ongelukjes" hoort de eigenaar van de hond de uitwerpselen zelf op te ruimen.
Gemeentelijke Regelgeving "uitlaten van honden"
REGELGEVING HONDEN UITLATEN
Ruinen ALERT
GEMEENTELIJKE REGELGEVING