RUZIE TUSSEN DOMINEE EN BURGEMEESTER IN RUINEN
                       Januari 1969
Reactie kerkenraad