Schepersbestaan niet romantisch maar reumatisch
Scheper Jan Mos
Leeuwarder Courant
24 december 1988
2