Vanwege de grote werkloosheid in de jaren '30 van de vorige eeuw werden veel werklozen uit de randstad, met name uit Amsterdam en Rotterdam, via de overheid elders te werk gesteld, zoals b.v. in Drenthe. Aangezien deze mensen moesten worden ondergebracht, werden barakken geplaatst, die er volgens onderstaand artikel van 1 juni 1938 tip-top uitzagen en voorzien waren van waterleiding, elektrisch licht en een keurige inrichting. Maar was dat ook het geval ?
Enkele krantenkoppen en een uitgebreid (enigszins politiek gekleurd) artikel uit het "Amsterdamse", waaruit blijkt dat het toch niet zo tip-top geregeld was voor de tewerkgestelden als dat bovenstaand artikel deed vermoeden.
Werkkampen Ruinen / Echten