Breiclub Henk Bralten helpt fanclub Gerard Kemkers
Nieuwsblad van het Noorden
23 augustus 1986